หน้าแรก  :  วัตถุมงคล และบริการ  :  การชำระเงิน payment  :  ติดต่อ สุริยัน จันทรา 
 
หมวด: SHOP พระพิฆเณศ มหาเทพ
เทวะมหายันตระ มหามงคล จากอินเดีย
16-07-2010 Views: 13173

เทวะมหายันตระ

ตามหลักศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นมีเทพและพระแม่หลายองค์ แต่ละองค์มีการอวตารหรือมีการเสกให้กำเนิดขึ้นมาตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ในเวลานั้น ๆ ซึ่งต่างก็มีเทวานุ ภาพ คุณสมบัติและอำนาจที่แตกต่างกันตามความจำเป็น ณ ช่วงเวลานั้น

ผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูต่างก็ให้ความเคารพและนับถือเทพและพระแม่ตามศรัทธา ส่วนใหญ่แล้วจะกราบไหว้และบูชาทุกองค์ แต่จะมีองค์ใดองค์หนี่งที่จะนับถือเป็นเทพประจำตัวและจะทำการบูชาองค์นั้นเป็นหลักโดยที่แต่ละองค์จะมีมันตระ ( มนต์ ) ประจำสำหรับใช้ในการบูชา

เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสิ่งที่จะเสริมมงคลให้กับผู้ที่นับถือ ได้มีการสร้างเทวะมหายันตระขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่นับถือได้ใช้ในการสักการะบูชาและนำมาประดิษฐานไว้ในบ้านหรือสถานที่ประกอบการเพื่อเป็นสิริมงคลและขจัดอุปสรรคต่าง ๆ และเพื่อที่จะให้ได้ผลตามที่ปรารถนาด้วยการสวดและบูชามหายันตระนั้นๆ

การสร้างเทวะยันตระนี้ทำด้วยการอัญเชิญเทวฤทธานุภาพของเทพแต่ละองค์มารวมกับมันตระ( มนต์ ) ผสมผสานกันตามศาสตร์โบราณและรังสรรค์เป็น ?เทวะมหายันตระขึ้นมา

ส่วนใหญ่แล้ว เทวะมหายันตระ นี้จะทำการจารึกลงบนแผ่นทองแดงและทำการเทวาภิเษกองค์เทพแต่ละองค์ตามที่ได้บัญญัติไว้ในคัมภีร์พระเวท ซึ่งเมื่อผู้ที่มีศรัทธารับไปแล้วควรจะทำพิธีปลุกพลังอีกครั้งหนึ่งด้วยตัวเองด้วยมันตระ( มนต์)ที่ได้กำหนดไว้ และหากกระทำด้วยใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาแล้วเชื่อกันว่าเทพองค์นั้นจะประทานพรให้ได้ผลตามที่ต้องการแน่นอน

เทวะยันตระที่นำมาเสนอนี้ได้ทำการจารึกลงบนแผ่นทองแดงชุบทอง 22 เค และมีให้บูชา 2 ขนาดด้วยกันคือ
ขนาด 4 x 4 นิ้ว ชุบทอง 22 เค

ยันตระ มหาเทพ มหามงคล

ต้นตำรับจากประเทศอินเดีย

มังคลาภิเษกเสริมสิริมงคลตามแบบฮินดู

เพิ่มพลานุภาพตามหลักวาสตุศาสตร์ ( ฮวงจุ้ยอินเดีย )

ท่านที่สนใจ ยันตระ ประเภทต่าง ๆของแท้จากอินเดีย ประสิทธิมงคลแล้ว)

ทุรคา บีษา ยันตระ

ความเป็นมา ทุรคาบีษา ยันตระจะเก็บไว้กับตัวโดยใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าถือและมีคุณสมบัติในการป้องกันอุปสรรคและภยันตรายต่างๆ เช่น การถูกขโมย การประสบเหตุจากอัคคีภัย หรือการทะเลาะเบาะแว้ง. ยันตระนี้สามารถนำติดตัวไปได้ผู้ครอบครองและถือเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังซึ่งคนทั่วไปสามารถมีไว้ในครอบครองได้.

วิธีการใช้: ตั้งทุรคาบีษา ยันตระในที่สมควรแล้วสวดหนุมานจาลีซา ([บทสวดสรรเสริญหนุมาน )100ครั้งต่อหน้าทุรคาบีษา ยันตระในมงคลฤกษ์ เมื่อเรียบร้อยแล้วจะบันดาลให้ผู้ครอบครองพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ . การสวด ชะบัรมันตราต่อหน้าทุรคาบีษา ยันตระจะเป็นการปลุกพลังของทุรคาบีษายันตระ. หากทำการสวดต่อหน้าทุรคาบีษา ยันตระทุกวันด้วยมันตระที่เขียนอยู่ข้างล่างนี้และจุดธูปถวายแล้วจะป้องกันการฝันร้าย

 

มันตระ: โอมเองฮะรีงกลีงจามุณดาเอ

Om Aing Hring Kling Chaamundaayai Vichchai.

 

กุเบร ยันตระ

ความเป็นมา: กุเบรยันตระมีประสิทธฺภาพในการให้ได้มาซึ่ง แก้ว แหวน เงิน ทอง หรือทรัพย์สมบัติที่ซ่อนเร้นและมรดกตกทอด ซึ่งจะได้มาในช่องทางต่าง ๆ. ยันตระนี้ประดิษฐานไว้ประจำที่ที่เหมาะสมหรือในที่บูชา

วิธีการใช้: การปลุกพลังยันตระนี้กระทำด้วยการสวดกุเบรมันตระที่ให้ไว้ข้างล่างนี้โดยนั่งภายใต้ต้นมะตูม.เมื่อสวดเรียบร้อยแล้วนำยันตระเก็บรักษาไว้ในลิ้นชักเก็บเงินหรือตู้เซฟ

 

มันตระ : โอมกุเบรายา นะมะหา

Om Kauberaaya Namah.

 

ลักษมี คเนศ ยันตระ

ความเป็นมา: รูปแบบของสี่เหลี่ยมจัตุรัสของพระแม่ลักษมีคือ ศรียันตระ ซึ่งแสดงถึงอำนาจแห่งสุริยจักรวาลและอำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งอยู่เบื้องหลัง.รูปทรงจัตตรัสนี้แบ่งออกเป็น 9 ช่องซึ่งได้รวมเอาธาตุทั้ง 5 มารวมไว้ในจัตุรัสนี้. พระแม่ลักษมีทรงเป็นต้นกำเนิดแห่งพลังและการช่วยเหลือในการคงอยู่ อวตารหลายปางขององค์ท่านได้เกิดขึ้นมาในแต่ละยุคที่มีปัญหาแตกต่างกันเป็นคราวๆไปซึ่งแสดงถึงความต้องการที่จะก่อให้เกิดความสุขและสันติภาพต่อมวลมนุษย์.ในฐานะที่ท่านทรงเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์พระองค์ท่านจะสถิตย์ในที่ที่มีความสัจจะ ธรรมะ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความกตัญญู.

 

วิธีการใช้การบูชาและปลุกพลังขององค์ท่านจะกระทำด้วยการอัญเชิญพระพิฆเนศวรเพื่อปกป้องและขจัดอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการบูชาพระแม่ลักษมี พระพิฆเนศวรยังทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะสังเกตุได้จากท้องที่ใหญ่ของท่านและทรงดอกดาวเรือง .

ฉะนั้น ลักษมี คเนศยันตระจึงเป็นยันตระที่เปี่ยมไปด้วนอานุภาพและถือเป็นสิ่งที่มงคลที่สุดในช่วงเทศกาลนวราตรี วันวีชัยทศมี และวันดีปาวลีเป็นต้น

ยันตระนี้ได้ทำการจารึกลงบนแผ่นทองแดงและชุบทอง 22 กระรัตพร้อมกับการทำเทวาภิเษกเพื่อแผ่อำนาจที่เป็นมงคลแก่ผู้ครอบครองและบริวาร การบูชายันตระควรจะทำการประดิษฐานในห้องหรือสถานที่บูชาประจำในบ้านหรือที่ทำงาน ในลิ้นชักเก็บเงินหรือแม้แต่นำติดตัวไว้ตลอด

 

มันตระ โอมชิริคเนชายนมะห หรือ โอมชิริลักชมีอายนมะห

มหาลักษมี ยันตระ

ความเป็นมา: มหาลักษมียันตระหาไม่ค่อยได้ง่ายและถือเป็นทางลัดที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองและมีประสิทธิภาพมากถึงขนาดดลบันดาล

ให้ยาจกกลายเป็นเศรษฐีได้ทีเดียว

วิธีการใช้:สวดมันตระบทกนักธาราศโตตระต่อเบื้องหน้ามหาลักษมียันตระ การประดิษฐานและการบูชามหาลักษมี ยันตระค่อนข้างจะยากพอสมควร

ซึ่งเป็นสาเหตุของการที่น้อยคนจะบูชายันตระนี้ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วยันตระนี้สามารถบันดาลให้ฝันกลายเป็นความจริงได้โดยเฉพาะในเรื่องของเงินทอง การบูชา คืนก่อนวันดิวาลี 1 วันให้วางยันตระ และบูชาด้วยประทีปและธูปหอมพร้อมสวดมันตระบท ชรีสุขต และ กนักธารา 16 รอบ

และบูชาพระแม่ลักษมีซึ่งเมือทำพิธีเรียบร้อยแล้วพระแม่ลักษมีจะประทับอยู่ที่บ้านนั้นเป็นเวลา 1 ปี

 

มันตระ: โอมฮะรีงกลีง มหาลักษมีอาเย นมหหะ

Om Hring Shreeng Kling Mahaalakshmyai Namah

มหากาลียันตระ

ความเป็นมา: ยันตระนี้มีผลในการใช้เพื่อความสำเร็จของงามที่ได้ตั้งเป้าไว้เช่นการเดินทางไปต่างประเทศ การทำงานทางการเมือง

ความสำเร็จในชีวิตสมรส และการทำงาน เป็นต้น

วิธีการใช้: สวดมันตระของสิทดิวินายักเบื้องหน้ายันตระนี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จ

 

มันตระ :โอม อาเย็ม ฮะรีมกลีม มหากาเล นมหะ ?Om Ayem Hreem Kleem Mahakalai Namah

 

 

นวทุรคา ยันตระ

ความเป็นมา: มารกันเดปุราณมีเรื่องมหัศจรรย์ของ นวทุรคามากมายและเรี่องของนวทุรคา ยันตระ ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น.

การบูชานวทุรครยันตระด้วยใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าในชีวิตและขจัดอุปสรรคต่างๆเพราะยันตระนี้

ได้รวมเอามันตระที่สำคัญของพระแม่ภัควตีไว้มากมายเลยทำให้มีอานุภาพและศักดิ์สิทธิ์มาก วิธีการใช้:ในตอนเช้าให้นำยันตระมาไว้เบื้องหน้าและทำการบูชาตามปรกติ เมื่อเสร็จแล้วให้สวดมันตระ ทุรคา นะวัรนา

ซึ่งจะทำให้บรรยากาศในบริเวณนั้นสอาดข้นมา การบูชาพิเศษในวันบหุมาวัสยาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจะช่วยให้ประสบผลเร็วขึ้น

ตามรายละเอียดที่มีในทุรคาสปตชิ

 

มันตระ :โอมเองฮะรีงกลีงจามุณดาเอวิเจ

Om Aing Hring Kling Chaamundaayai Vichchai

 

นพเคราะห์ ยันตระ

(ยันตระแห่งดาวนพเคราะห์)

ความเป็นมา: ในขณะที่ดาวอยู่ในทิศตรงข้ามและทำให้เกิดปัญหาและความล้มเหลว ในสภาวะนั้นการใช้ยันตระนี้จะช่วยให้เกิดความคล่องตัว

การบูชายันตระจะทำได้ด้วยการประดิษฐานไว้ ณ ที่ใดที่ หนึ่งหรือพกติดตัวไว้จะช่วยได้มาก

การใช้ยันตระนี้จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการค้าพร้อมกับได้ลาภยศ

วิธีการใช้: บูชาดาวเบื้องหน้ายันตระดังนี้

เพื่อขอพรจากสุริยเทพ บูชาพระวิษณุเทพด้วยการสวดมันตระฮริวันปุราณเบื้องหน้ายันตระ.

เพื่อขอพรจากพระจันทร์ให้บูชาพระศิวะ

เพื่อขอพรจากพระอังคารให้บูชาพระหนุมานซึ่งจะช่วยในการขจัดปัดเป่าอุปสรรคที่มีผู้อื่นสร้างให้

 

มันตระ:โอม นพเคราะห์เดวะตาเย นมหะ. Om Navgraha Devataayai Namah.

 

สรัสวตี ยันตระ

ความเป็นมา: พรระแม่สรัสวตีเป็นเทวีแห่งการศึกษาและวิชาความรู้ ?ยันตระนี้ได้สร้างขึ้นมาด้วยการนำยันตระของพระแม่มาใช้ ในภาวะปัจจุบันนี้ทุกคนมีความประสงค์ที่จะเรียนรู้ซึ่งยันตระนี้จะช่วยให้สมประสงค์ได้ ยันตระสามารถที่จะประดิษฐานไว้ ณ ที่ใดที่หนึ่งได้หรือสามารถนำตดตัวไปก็ได้ วิธีการบูชา: สวดมันตระของพระแม่สรัสวตีเบื้องหน้ายันตระนี้

 

มันตระ:โอมชิรีสรัสวตีนมหะ ?Om Shree Saraswatyai Namah.

 

ศรีซัมปูรณะ มหาลักษมียันตระ

ความเป็นมา: เพื่อความคงอยู่และความสำเร็จของมวลมนุษย์เราได้รับพลังจากเทพต่างๆในพระเวท. ศรีซัมปูรณะ มหาลักษมียันตระได้รวมเอาพลังจากเทพต่าง ๆ

หลายองค์ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในชีวิตของผู้นับถือศาสนาฮินดูมารวมกันไว้เพื่อให้เกิดขุมพลังที่จะช่วยให้ผู้นับถือได้สัมฤทธิผลตามที่ประสงค์.

พลังจากเทพต่างๆที่ได้นำมารวมกันไว้นี้ได้เน้นไปที่พลังจากพระแม่ลักษมีซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมหาเทวีที่อยู่สูงสุดเพราะเป็นเทวีผู้ทรงประทานทรัพย์สินเงินทองและความเจริญรุ่งเรือง.และศรีซัมปูรณะ มหาลักษมียันตระเป็นหนึ่งในสิ่งที่แสดงถึงคุณลักษณะของพระแม่ลักษมี พระแม่ลักษมีเป็นพระชายาของวิษณุเทพและถือเป็นเทวีที่เพิ่มเกียรติยศและศักดิ์ศรีขององค์วิษณุเทพ

วิธีการบูชา: ทำความสะอาดยันตระด้วยน้ำจากพระแม่คงคาหรือน้ำบริสุทธิและประดิษฐานในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านและสวดมันตระที่ให้ข้างล่างนี้

 

มันตระ: โอมชรีม ฮรีม ชีม กมลากมลาลาเย ประสิดห ประสิดห ชรีมฮรีมชรี โอม มหาลักชมาเอ นมะห

Om Shreem Hreem Sheem Kamala Kamlalaye Prasid Prasid Shreem Hreem Shree Om MahaLakshamaiye Namah||

 

ซัมปูรณะซัรวสิดิห ยันตระ

ความเป็นมา:ในบางครังมนุษย์มีความต้องการที่จะให้ได้มาหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกัน ซึ่งในกรณีเช่นนี้กิจกรรมที่จะต้องทำก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว

ความท้าทายและอุปสรรคต่างๆก็ย่อมที่จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะเหตุนี้เขาจึงต้องหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะชวยเสริมพลังในชวงเวลาวีกฤติของชีวิต

และซัมปูรณะซัรวสิดิห ยันตระที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติแห่งพลังก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมาเสริมพลังในช่วงเวลาสำคัญนั้น

วิธีการใช้: ยันตระนี้จะต้องทำการประดิษฐานและบูชาด้วยจิตใจที่ต็มไปด้วยศรัทธาซึ่งการบูชาควรจะต้องทำด้วยดอกไม้และธูปหอม

การจุดประทีปเบื้องหน้ายันตระในตอนพลบค่ำจะช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆได้

 

มันตระ: ซัรวะบาดาห์วินิรมุขโต ดหัน ดหัมซา ซุตันวิตาห มนุชโยมัตประซาเดน บหวิชยาตินา โซฉหายาห

Sarva Badha Vinirmukto. Dhan Dhamza Sutanvitah,Manushyo Mat Prasaden Bhavishyatina Saushayah

 

ซัมปุรัณวยาปารวริดีห ยันตระ

 

ความเป็นมา: ซัมปุรัณวยาปารวริดีห ยันตระหมายความว่าเป็นยันตระที่ช่วยทำให้การทำมาค้าขายคล่องตัวและขยายกิจการ ยันตระนี้ประกอบด้วย

ซัมปุรัณวยาปารวริดีห ยันตระนี้ประกอบด้วยยันตระต่างๆ 13 ยันตระด้วยกันซึ่งจะช่วยในการขอพรจากดาวนพเคราะห์ทั้งหมดและช่วยในการขจัด

อุปสรรคต่างๆซึ่งเกิดจากดาวที่ไม่ได้อยู่ในทิศที่จะให้คุณแต่ให้โทษ ยันตระนี้ประกอบด้วยยันตระที่สำคัญดังนี้

วยาปารวรดิห ยันตระ ซัมปูรัณมหาลักชมี ยันตระ คีตา ยันตระ นพเคราะห์

ยันตระ มตซยา ยันตระ วาชิกรัณ ยันตระ บักลามุคี ยันตระ ชรี ลักชมี คเณช

ยันตระ วาสตุโดชนิวารัก ยันตระ ดุรคาบีซา ยันตระ กุเบร ยันตระ กนักดาหรา ยันตระ ได้มีการทดลองประสิทธิภาพของยันตระนี้มาแล้วในหลายที่ด้วยกันเช่นในร้านค้า สำนักงานธุรกิจ และโรงงานต่างๆโดยเฉพาะในในช่วงที่การทำการค้าหรือธุรกิจไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ยันตระนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากทำการจารึกลงบนแผ่นทองคำ หรือแผ่นทองคำชุบทอง

วิธีการบูชา:หลังจากที่กระทำพิธีบูชาและเทวาภิเษกเพื่อปลุกพลังแล้วควรจะประดิษฐานยันตระนี้ไว้ในที่ประกอบธุรกิจโดยทำการประดิษฐานในวันพุธหรือวันพฤหัสบดีและสวดมันตระที่ให้ไว้ข้างล่างนี้เพื่อให้การทำมาค้าขายมีผลดีขัน

 

มันตระ: โอม ชีรีมหาลักชมีเยนะมหะ


ติดต่อ ร้านพระเครื่อง สุริยัน จันทรา ชั้น 2 ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ (โซนสยามซีคอน ) ฝั่งโรบินสัน ห้อง A35 โทรศัพท์ 089-0050-554 และ : 085-3419-135 แฟ็กซ์ 02-399-2001 ( เปิดทุกวัน 11.00-19.00 น )

และที่ สุริยัน จันทรา สำนักสุขุมวิท 101/1 อาคารศรีคณปติ 34/16-17 ซอยวชิรธรรมสาธิต 8 สุขุมวิท 101 / 1 บางนา กรุงเทพฯ 10260 ( เปิดวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น ) โทร 02-399-2000 แฟ็กซ์ 02-399-2001

ฝ่ายบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS โทร : 02-399-2000 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น ) 083- 6184-123 ( มือถือตลอดเวลา)

 
หมวด: SHOP พระพิฆเณศ มหาเทพ
»พิธีคเณศจตุรถี 2552
08-08-2009
»เทวะมหายันตระ มหามงคล จากอินเดีย
16-07-2010
»พระพิฆเณศวร์ คล้องคอ ขนาด S M L
16-07-2010
»พระพิฆเณศ ขนาดบูชา
30-03-2012
»พระพิฆเณศ งาแกะ
16-07-2010
 
 
หน้าแรก  วัตถุมงคล และบริการ  การชำระเงิน payment  ติดต่อ สุริยัน จันทรา
Copyright©2014 suriyanchantra.com
Powered by SMEweb